Disclaimer Print E-mail
Inhoudsrechten
Hoewel deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt onderhouden kunnen gebruikers van de Brughuys site geen rechten ontlenen of aanspraak maken op de juistheid en volledigheid van de inhoud. Bij het gebruikmaken van hyperlinks (doorverwijzingen naar andere websites) aanvaardt Brughuys Consult B.V. geen enkele aansprakelijkheid voor de geboden informatie op deze sites. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daardoor kan ontstaan.
Privacy
Wij respecteren uw privacy zeer en zullen er dan ook op toezien dat de communicatie en gegevensuitwisseling met onze site bezoekers zo veilig mogelijk gebeurt.
Intellectuele eigendomsrechten
Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo's, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij de met Brughuys Consult B.V. samenhangende ondernemingen dan wel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal op deze site (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Brughuys Consult B.V..
 
seo canakkale vergi mevzuati bagimsiz denetim bagimsiz denetim web security ozurluler bilisim teknoloji sorgulama internet security mevzuat vergi ve sgk mevzuati